VOULIARATINOS

GlitterGraphics
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified


commentscute


thanks Comments

Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2010

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το πλαστικό χρήμα


Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές όπως οι Κυκλάδες που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό τουριστών η αύξηση στη χρήση του πλαστικού χρήματος και ειδικότερα των καρτών ανάληψης μπορεί να ξεπεράσει και το 200%.
Στο πλαίσιο αυτό ο Μεσολαβητής Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών Αντώνιος Φώσκολος σε αναφορά του στο ΑΠΕ, απευθύνει στους συναλλασσόμενους σειρά γενικότερων συστάσεων τόσο για την χρήση των πιστωτικών καρτών όσο και για τη χρήση των καρτών ανάληψης.

Για την απόκτηση και χρήση πιστωτικών καρτών:


Πριν από την κατάρτιση της σύμβασης, που προτίθεται να συνάψει με την τράπεζα ο ...

συναλλασσόμενος για χορήγηση κάρτας, πρέπει να διαβάζει με προσοχή τους όρους της σύμβασης που θα υπογράψει, προκειμένου να συνειδητοποιήσει πλήρως τις συμβατικές του υποχρεώσεις αλλά και να είναι σε θέση να ασκήσει τα δικαιώματά του.


Μόλις ο κάτοχος παραλάβει την κάρτα του, πιστωτική ή αναληπτική, πρέπει να θέσει την υπογραφή του στο πίσω μέρος, ώστε να μη διευκολυνθεί ενδεχόμενη παράνομη χρήση της.


Ο κάτοχος πρέπει να κάνει τις αγορές του υπολογίζοντας τις πραγματικές οικονομικές του δυνατότητες.


Ο κάτοχος δεν πρέπει ποτέ να παραχωρεί την κάρτα του σε κανέναν. Η χρήση της κάρτας είναι αυστηρά προσωπική.

Ο κάτοχος θα πρέπει να διευκολύνει τον εντεταλμένο υπάλληλο της επιχείρησης, επιδεικνύοντας το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας. Ο έλεγχος αυτός διασφαλίζει τη συναλλαγή.


Οι λογαριασμοί των καρτών θα πρέπει να πληρώνονται εγκαίρως. Κάθε αιτιολογημένη αδυναμία ανταπόκρισης στις οικονομικές υποχρεώσεις πρέπει να γνωστοποιείται εγκαίρως στην τράπεζα.

Αποδείξεις πωλήσεων ή αποδείξεις από τα ΑΤΜ και εκκαθαριστικά σημειώματα θα πρέπει να εξετάζονται σχολαστικά και να αντιπαραβάλλονται. Κάθε αδικαιολόγητη χρέωση και οποιοδήποτε άλλο ανορθόδοξο στοιχείο πρέπει να τίθενται υπόψη της τράπεζας άμεσα προς διερεύνηση και διευθέτηση.

Η κάρτα πρέπει να φυλάσσεται με επιμέλεια από τον κάτοχο σε ασφαλές μέρος. Ο κάτοχος της κάρτας θα πρέπει να ελέγχει συχνά εάν την έχει στην κατοχή του.

Ο κάτοχος δεν πρέπει σε καμιά απολύτως περίπτωση και σε κανέναν, να αποκαλύπτει το μυστικό προσωπικό αριθμό αναγνώρισης (PIN), τον οποίο θα πρέπει να αλλάζει συχνά. Δεν θα πρέπει να επιλέγεται PIN που μπορεί να αποκωδικοποιηθεί εύκολα.


Ο κάτοχος δεν πρέπει να γράφει σε αντικείμενο που τηρεί μαζί με την κάρτα, το PIN ούτε ως έχει ούτε κωδικοποιημένο.


Ο κάτοχος δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τον αριθμό της κάρτας για συναλλαγές από απόσταση (τηλέφωνο, fax, διαδίκτυο) χωρίς να είναι απόλυτα σίγουρος για την ασφάλειά τους (εντεταλμένο όργανο ως παραλήπτης, συστήματα ασφαλείας ηλεκτρονικών συναλλαγών).


Ο κάτοχος θα πρέπει άμεσα να αναφέρει την απώλεια ή την κλοπή της κάρτας του στην τράπεζα από την οποία εκδόθηκε, προς αποτροπή παράνομης χρήσης. Ενδείκνυται η καταχώρηση του αριθμού τηλεφώνου της αρμόδιας για την ακύρωση Υπηρεσίας, σε σημείο ανά πάσα στιγμή προσιτό.

Για τις συναλλαγές σε Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) ο κ.Φώσκολος συστήνει στους συναλλασσόμενους:


Να αποστηθίζουν τον Προσωπικό του Αριθμό Αναγνώρισης (PIN) και μην τον σημειώνουν με οποιονδήποτε τρόπο σε μέσο που μπορεί να συνδυαστεί με την κάρτα.

Προσοχή στη διάρκεια της συναλλαγής. Ο επόμενος πελάτης θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας ώστε να μην μπορεί να αντιληφθεί την πληκτρολόγηση του PIN.


Να μην γνωστοποιείται το PIN σε πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να αποσπάσουν αυτή την πληροφορία, προφασιζόμενα να βοηθήσουν, με τον ισχυρισμό ότι είναι υπάλληλοι τραπεζών ή άλλων φορέων ή αρχών. Οι τράπεζες δεν αναθέτουν σε υπαλλήλους τους ή τρίτους ποτέ τέτοια καθήκοντα.


Αν η κάρτα παρακρατηθεί από ΑΤΜ, ο κάτοχος της να βεβαιωθεί επιτόπου γι' αυτό και να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζα. Ομοίως ο κάτοχος θα πρέπει να επικοινωνεί επί τόπου και να ενημερώνει την τράπεζα για κάθε απρόοπτο ή ύποπτο κατά τις συναλλαγές του με ΑΤΜ.


Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας θα πρέπει να γίνει άμεσα δήλωση στα τηλέφωνα που εμφανίζονται στις οθόνες των ΑΤΜ ή στο μηνιαίο λογαριασμό της κάρτας.


Ο κ. Φώσκολος αναφερόμενος γενικότερα στα μέσα πληρωμών επισημαίνει ότι βρίσκονται ψηλά στον κατάλογο με τα παράπονα που δέχεται το Γραφείο του Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών, καθώς αποτελούν το 33,07% του συνόλου. Πρώτα στον κατάλογο έρχονται τα παράπονα που αφορούν τα δάνεια με 47,82% ενώ ακολουθούν με 12,67% οι καταθέσεις, 4,95% οι επενδυτικές υπηρεσίες και 1,495 διάφορες άλλες υπηρεσίες.


Ο Τραπεζικός Μεσολαβητής υπενθυμίζει στους συναλλασσομένους ότι το 2009 σε ποσοστό 54,57% των διαφορών των συναλλασσομένων με τις τράπεζες που έφτασαν στο Γραφείο του Μεσολαβητή, δικαιώθηκαν οι παραπονούμενοι, είτε με πλήρη ικανοποίηση του αιτήματος είτε συμβιβαστικά

Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο του Μεσολαβητή στο τηλέφωνο 210 33 76700, ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου contact@bank-invest-omb.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου